M.A Karczmarzyk-Zoya, akwarela, 50/70 cm, 2017

Zaproszenie na akcję artystyczną oraz wystawę pt. „Dialogi malarskie”

Styczeń 27, 2017 - Aktualności / Wydarzenia

Otrzymaliśmy zaproszenie na akcję artystyczną oraz wystawę pt. „Dialogi malarskie – spotkanie piąte” od naszej Rotarianki Małgorzaty Anny Karczmarzyk (z Clubu Rotary Gdynia Orłowo), która będzie miała miejsce na Żoliborzu, ul. Mickiewicza 20 w „Winnym Przystanku”   w Warszawie  w dniach 9 luty – 9 marca 2017 r. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy także do uczestnictwa w akcji artystycznej o godzinie 18:00 oraz do odwiedzenia wystawy.

M.A Karczmarzyk-Zoya, akwarela, 50/70 cm, 2017

M.A Karczmarzyk-Zoya, akwarela, 50/70 cm, 2017

„Dialogi malarskie – spotkanie piąte”

Idea projektu, opartego na dialogu, wzięła się z problematyki wielokrotnie już przeze nią eksplorowanej, a dotyczącej komunikacji za pośrednictwem obrazu (w szerokim sensie tego słowa). Zajmując się komunikatem rysunkowym dziecka (M. Karczmarzyk 2010a, 2014b), znaczeniami dzieci i dorosłych na temat ikonografii malarstwa polskiego oraz europejskiego (M. Karczmarzyk, A. Wasilewska 2015), emancypacją za pośrednictwem sztuki (M. Karczmarzyk 2015), czy też ideą emancypacyjną rysunku dziecka (M. Karczmarzyk 2014) autorka stara się kontynuować te rozważania otwierając się na poszukiwanie szerszego kontekstu.

Projekt jest realizowany od 2016 roku. Jest poszukiwaniem przez artystkę „innego języka”, istotnego dla wspólnego porozumiewania się. W ten sposób Małgorzata Karczmarzyk zaprasza nas do swojego świata, do własnej przestrzeni, odmiennie percepowanej, ale jednocześnie stara się „oswoić” i rozwinąć twórczo uczestników swoich warsztatów.

 „Dialogi malarskie” to, w skrócie, malowanie jednego obrazu przez dwóch, a czasem trzech artystów – symultanicznie. Do swoich dialogów artystka zapraszała już: Krzysztofa Suchomskiego (marzec 2016), Iwonę Górską (czerwiec 2016), Kingę Łapot-Dzierwę (kwiecień 2016), i Anitę Cempa (listopad 2016). Ta akcja jest spotkaniem piątym. Tym razem „dialog malarski” zrealizowane zostaną z artystką, która obecnie przebywa i tworzy w Warszawie – Dorotą Borowską.

 

Małgorzata Anna Karczmarzyk

Małgorzata Anna Karczmarzyk jest artystą, pedagogiem i naukowcem. Pracuje na  Uniwersytecie Gdańskim na stanowisku adiunkta. Łączy działalność artystyczną z naukowo-dydaktyczną. Napisała ponad 40 publikacji, których problematyka związana jest m.in. z pedagogiką wczesnej edukacji, wychowaniem przez sztukę, edukacją artystyczną, semiotyką rysunku dziecka, semiotyką sztuki, komunikacją wizualną, edukacją medialną. W swoich działaniach artystyczno-badawczych stara się łączyć aparaturę pojęciową sztuki i nauki udowadniając, że dziedziny te jedynie pozornie są od siebie odległe.

Ważniejsze książki: Co znaczą rysunki dziecięce, Wyd. Anwi, Gdańsk 2014, Dziecko w wirtualnej galerii, Wyd. Żak, Warszawa 2013, Co znaczą rysunki dziecięce. Znaczenia i potencjał komunikacyjny rysunku dziecka sześcioletniego, Wyd. UG, Gdańsk 2010, Co dzieci myślą o życiu religii i sztuce. Dziecko a tematy trudne, pod red. M. Karczmarzyk, Al. Lewandowska-Walter, A. Wasilewska, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2016.

Kontakt do artystki:
sienkiewiczus@gmail.com
tel. 609971400

› tags: akwarela Karczmarzyk Zoya wystawa /

Google+