Paweł Grotowski

Paweł Grotowski min

   

Paweł Grotowski – były, wieloletni urzędnik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,  Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2005 – 2011 pracownik Protokołu Dyplomatycznego MSZ, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wizyt na najwyższym szczeblu z udziałem Prezydentów i Premierów, w kraju i za granicą.

W latach 2011-2015 zatrudniony w Departamencie Azji i Pacyfiku, Departamencie Wschodnim oraz Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

Realizuje szkolenia z zakresu Etykiety i Protokołu Dyplomatycznego dla menadżerów firm współpracujących z zagranicznymi partnerami. Doradza polskim przedsiębiorstwom w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz poszukiwaniu partnerów handlowych oraz inwestycyjnych za granicą, w szczególności w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Wietnamie, na Ukrainie oraz w krajach afrykańskich.

Kontakt: protokol.szkolenia@wp.pl, universal-trade@wp.pl

Google+