Mali ratownicy

Mali Ratownicy

Autorski program Warszawskiego Klubu Rotariańskiego (WKR), mający na celu szkolenie dzieci w wieku 6 – 12 lat w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Najważniejsze aspekty szkoleń:

– postępowanie w sytuacji wypadku zagrażającego zdrowiu lub życiu,
– zasady powiadamiania w sytuacji zagrożenia,
– zawartość apteczki i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Dzieci ze szkół podstawowych ćwiczą sztuczne oddychanie i masaż serca na fantomach, dezynfekują oraz opatrują realistycznie wymalowane na ciele „rany” i „oparzenia”, uczą się właściwego użytkowania jednorazowych rękawiczek itp.

Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanych ratowników medycznych. Po szkoleniu każde dziecko otrzymuje zestaw gadżetów: plecak, apteczkę i opaskę odblaskową oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Program rozpoczął się w listopadzie 2010. Do końca 2011 na terenie całego kraju wyszkoliliśmy ponad 4000 dzieci! W kolejnych latach program będzie kontynuowany, zamierzamy co roku przeszkolić co najmniej 10.000 dzieci.

W trakcie programu zrobiliśmy reportaże z naszej akcji :

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną programu www.maliratownicy.eu – można tam obejrzeć relacje z dotychczas przeprowadzonych szkoleń, jak również filmy instruktażowe, gry dla dzieci oraz wszelkie inne informacje dotyczące akcji.

Na potrzeby programu nakręciliśmy spot Mali Ratownicy :

Pragniemy podkreślić, iż program w roku 2011 został objęty honorowym patronatem Pierwszej Damy RP, Pani Anny Komorowskiej.

Pomagaj z nami Małym Ratownikom!

Możesz wpłacić (on-line) dowolną kwotę: https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=gq14upmbx5w5vpppgs68s0oyfv87ez0o

dotpay_b1_160x83

 

Chcąc wesprzeć program Małych Ratowników, można dokonać tradycyjnego przelewu na rachunek: 63 1240 5950 1111 0010 4005 4378

Warszawski Klub Rotariański,
ul. Nowogrodzka 50,
lokal 352,
00-695 Warszawa,
NIP: 526-24-17-117
Numer konta: 63 1240 5950 1111 0010 4005 4378

Google+