wymiana3

Wymiana młodzieży

Poznawanie innych kultur jest bez wątpienia najlepszym sposobem promocji międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Programy Rotary Youth Exchange (RYE) dają możliwość wielu tysiącom młodych ludzi z całego świata doświadczenia, jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur i pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia i wspólpracy

Program oferuje wiele korzyści młodym uczestnikom, rodzinom przyjmującym młodzież, opiekunom oraz całym społecznościom. Dzięki programom wymiany uczniowie i studenci mogą osobiście zakosztować życia w innym kraju. Wraz z rozwojem ich pojęcia o świecie dojrzewają oni do głębszego zrozumienia samych siebie. Poprzez wtopienie się w edukacyjny system obcego dla nich kraju dokonuje się ich osobisty rozwój. Kluby przyjmujące, rodziny przyjmujące i społeczności lokalne również wiele mogą skorzystać na przyjaznym kontakcie z kimś z innego kręgu kulturowego.

Rotary Youth Exchange oferuje trzy rodzaje programów wymiany:

  • Wymiana długoterminowa (Long Term – LT). Wymiana ta trwa zwykle jeden rok, podczas którego uczeń jest przyjmowany przez kilka rodzin w danym kraju i jest zobowiązany uczęszczać do szkoły. Okres wymiany długoterminowej może obejmować część lub całość wakacji poprzedzających lub następujących po roku szkolnym. Ten rodzaj wymiany dostępny jest dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat.
  • Wymiana krótkoterminowa (Short Term – ST). Czas trwania wymiany od kilku dni do kilku tygodni. Program jest realizowany głównie w okresie wakacyjnym i nie ma aspektu edukacyjnego. Wymiana krótkoterminowa polega najczęściej na podejmowaniu młodzieży przyjeżdżającej przez rodziny przyjmujące, ale może polegać również na uczestnictwie w obozach młodzieżowych i wycieczkach, organizowanych dla młodzieży z wielu krajów.
  • Wymiana New Generation (NG). Program ten, dostępny dla młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, obejmuje wymiany krótkoterminowe, trwające od 3 do 6 tygodni, może zawierać elementy edukacyjne (wyjazdy specjalistyczne i staże).

Elastyczność programów Rotary Youth Exchange (RYE) pozwala objąć nimi wielu młodych ludzi. Wymiany ST i NG organizowane są różnie w poszczególnych dystryktach. Z tego też względu większość informacji zawartych w niniejszym opracowaniu dotyczyć będzie programu wymiany długoterminowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej wymianie młodzieżowej : http://www.wymiana.rotary.org.pl

Zrzut ekranu 2014-10-20 o 20.39.04

 

Wszystkie programy stypendialne organizowane przez dystrykt Białoruś-Polska-Ukraina są opisane na tej stronie: link

Warszawski Klub Rotariański prowadzi wyłącznie program wymiany młodzieżowej długoterminowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa twojej firmy:

Numer telefonu (wymagane):

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Warszawski Klub Rotariański z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 352. Przedmiotowe dane przetwarzane są celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Google+