RotaryMBS_Azure-PMS-C

Klub

Rotary International jest największą światową organizacją humanitarną grupującą 1,2 mln członków w ponad 200 krajach naszego globu. Członkowie Rotary są zrzeszeni w ok 34.500 klubach, które prowadzą działalność samodzielnie lub  wspólnie, kierując się zasadą “Służba ponad korzyść własną”. Dzięki światowej akcji szczepień prowadzonej od wielu lat przez Rotary z jej środków, świat jest bliski ostatecznego pokonania Polio, inaczej zwanego chorobą Heine-Medina. Celem rotarian jest również działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Podstawą oceny każdego zdarzenia i zaangażowania w działania jest t.zw.

Rotariański test czterech pytań przy podejmowaniu decyzji:

  1. Czy to jest prawda?
  2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
  3. Czy to zbuduje dobra wolę i przyjaźń ?
  4. Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych ?

Celem działalności Klubu Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

  1. rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
  2. promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
  3. promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
  4. stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
  5. propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Motto Rotary: Service Above Self (Służba ponad własne interesy).

Członkostwo w klubie Rotary

Aby zostać członkiem klubu trzeba mieć członka wprowadzającego. Po przyjęciu należy regularnie bywać na spotkaniach i płacić składki (2600 PLN rocznie, w naszym klubie suma jest płacona w miesięcznych ratach i zawiera koszt lunchu w trakcie spotkań)oraz działać na rzecz klubowych projektów charytatywnych. Limit wieku w chwili obecnej to 30 lat. Nie ma górnej granicy wieku. Z zasady kluby nie mogą być jednorodne tzn zrzeszać samych prawników lub lekarzy, więc starają się mieć wśród członków przedstawicieli wielu profesji.

 

Wiecej o Rotary możecie sie dowiedzieć na stronach  www.rotary.org www.rotary.org.pl .

Google+