Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich

(International Sailing Schools Association)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (ISSA) zostało założone przez żeglarskie organizacje z : Austrii, Kanady, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Hiszpanii  oraz Wielkiej Brytanii w Londynie w 1986r. Zostało zarejestrowane w Szwajcarii  1969r.

ISSA zajmuje się promowaniem oraz rozwojem żeglarstwa, charakteryzuje się wysokim standardem nauczania a certyfikaty ISSA są honorowane na całym świecie.

W pierwszych latach, organizacja współpracowała z dużymi federacjami żeglarskimi w Europie. Z czasem zasięg działalności rozszerzył się również na inne kontynenty.

Od początku funkcjonowania ISSA zajmowała się wyznaczaniem standardów w zakresie edukacji w szkołach żeglarskich oraz szkolenia instruktorów. Poza standardami opracowano szereg dokumentów takich jak książeczki żeglarskie, poradniki i podręczniki.

ISSA co roku organizuje spotkania, które stanowią okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń między ekspertami pracującymi w szkołach należących do organizacji. Konferencje zawsze dotyczą tematów, którymi aktualnie żyje środowisko żeglarskie.

W połowie lat 90-tych ISSA rozpoczęła współpracę z indywidualnymi szkołami, zwłaszcza w krajach i regionach, gdzie nie ma lokalnych organizacji, które mogłyby reprezentować te szkoły w kontaktach z władzami czy innymi organizacjami.

W roku 2008, gdy prezydentem ISSA został Joan Basacoma (były wiceprezes Federacji Żeglarskiej Katalonii), ISSA we współpracy z władzami Katalonii przeprowadziła badanie rynku w rejonie Morza Śródziemnego (Chorwacja, Grecja, Malta, Słowenia, Włochy i Hiszpania). Na podstawie tego badania, które określiło potrzeby szkół, opracowano strategię działania, realizowaną do dnia dzisiejszego.

Wdrożono szereg nowych zmian obejmujących nieustanną modernizację standardów, wprowadzenie systemów kontroli jakości oraz nowatorskich programów szkolenia instruktorów.

Od 2010 ISSA organizuje Festiwale Żagli. Początkowo odbywały się one w Chorwacji, a od roku 2013 w rejonie Morza Bałtyckiego oraz we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Główny cel festiwali to promocja żeglarstwa jako aktywności społecznej. Jest to zachęta do wspólnego żeglowania oraz zabawy w międzynarodowym towarzystwie.

ISSA współpracuje z wieloma różnymi organizacjami. Jedną z tych organizacji jest Klub Rotary International z Wrocławia (RC „Wrocław Panorama”). Jednym z efektów tej współpracy jest Ośrodek Szkoleniowy położony nad Jeziorem Sławskim w Województwie Lubuskim.

Praca/Współpraca z ISSA oznacza:

-pracę z międzynarodową społecznością

– korzystanie z wiedzy organizacji oraz jej członków, w celu ułatwiania działań

– promocję na szczeblu międzynarodowym

– posiadanie silnej reprezentacji na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym

– wpływ na decyzje dotyczące zakresu rozwoju organizacji

– współpracę z innymi partnerami branżowymi dla osiągnięcia wzajemnych korzyści (szkół, firm czarterowych, firm ubezpieczeniowych oraz służb medycznych/ratowniczych).

ISSA jest bardzo otwarta na rozpoczęcie współpracy z każdą organizacją oraz wszelkie inicjatywy na rzecz promowania żeglarstwa oraz poprawy bezpieczeństwa oraz standardów nauczania.

O naszej organizacji można więcej przeczytać na stronie polskiego partnera ISSA www.issa.com.pl lub po angielsku na stronie ISSA: www.issa-schools.org

Google+