Fundacja Dzieciom TV

Fundacja DZIECIOM.TV zajmuje się realizacją wideo-reportaży, których bohaterami są dzieci i młodzież posiadające ciekawą historię życiową, pasje, zainteresowania, chcące podzielić się swoimi przemyśleniami na ważne tematy.

Nasze filmy motywują i edukują. Przekazujemy wysoko cenione wartości społeczne takie jak: tolerancja, szacunek, wrażliwość, otwartość na potrzeby drugiego człowieka; promujemy sport, zdrowy tryb życia, rozwój artystyczny; zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu oraz interakcji z rówieśnikami.

1

Dlaczego film? – Ruchomy obraz jest prostym, łatwo dostępnym, nowoczesnym, uniwersalnym i międzynarodowym środkiem przekazu. Przeprowadzaniem wywiadów, nagrywaniem zdjęć, montażem zajmują się współpracujące z Fundacją osoby niepełnosprawne. Zasięg naszych bezpośrednich działań jest ogólnopolski, natomiast dzięki tłumaczeniom filmów na język angielski naszymi odbiorcami są ludzie z całego świata.

Intencją projektu pn. „Inspirując krzewimy dobre postawy” jest zachęcanie młodych ludzi do szukania pomysłu na siebie wykorzystując wrodzoną umiejętność obserwacyjnego uczenia się.

2

W kontekście osób niepełnosprawnych projekt jest swoistą odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego i zawodowego. Dajemy impuls do podjęcia działania, stwarzamy warunki do kreatywnego rozwoju, nawiązywania nowych znajomości, przełamywania barier w komunikacji interpersonalnej oraz zwiększania mobilności. Umiejętności nabyte przez osoby niepełnosprawne podczas realizacji projektu mogą zostać wykorzystane na otwartym rynku pracy lub w trakcie kreowania samozatrudnienia. Dla niektórych aktywność ta jest twórczym uzupełnieniem i/lub urozmaiceniem oferty terapii zajęciowej.

 

3 (Copy)

Nasze cele:

# 1 Zaszczepienie w dzieciach chęci do odkrywania swoich pasji, rozbudzania zainteresowań i zdobywania wiedzy.

# 2 Kształtowanie bardziej adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych, zmotywowanie ich do osiągania maksymalnych w stosunku do możliwości sukcesów w różnych dziedzinach życia.

# 3 Inicjowanie sytuacji, w których dzieci mają możliwość współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Projekt posiada patronat honorowy PFRON.

W związku z wysoce pozytywnym odbiorem społecznym naszych działań, widzimy ogromną potrzebę ich kontynuowania. Dążymy do zwiększenia zespołu realizatorów  filmowych na terenie kraju, z perspektywą i ambicją rozwoju międzynarodowego.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt e-mailowy:
fundacja@dzieciom.tv

Kontakt telefoniczny:
504 – 217 – 233

strona internetowa:
www.dzieciom.tv

social media:
www.facebook.com/dzieciom.tv

kanał w serwisie YouTube:
www.youtube.com/c/dzieciomtv

Google+