dr n. med. Tomasz Syryło

dr n. med. Tomasz Syryło

specjalista urolog, FEBU

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1999 rok – studia ukończone z pierwszą lokatą). Od 2001 roku jest lekarzem zatrudnionym w Wojskowym Instytucie Medycznym. W 2008 roku złożył z wyróżnieniem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z dziedziny urologii i zdobył europejski tytuł FEBU (Fellow of the European Board of Urology). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Tomasz Syryło

Od 2015 roku adiunkt w Klinice Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji pełnotekstowych, referatów, doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych, wykładowcą i opiekunem staży specjalizacyjnych oraz badaczem programów klinicznych.

Pozostaje członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Sekcji Urologów Wojskowych PTU. W kręgu jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje urologia onkologiczna, zabiegi laparoskopowe, endoskopowe i mało inwazyjne. W swojej praktyce klinicznej przeprowadził setki operacji urologicznych zdobywając doświadczenie i doskonaląc swoją technikę operacyjną. Współpracuje z wybitnymi specjalistami z dziedziny onkologii, chirurgii, nefrologii, immunologii i urologii dziecięcej.

NOWOTWORY….plaga XXI wieku…ESTETYKA…wymóg XXI wieku

Choroby nowotworowe są prawdziwą plagą współczesnego świata. Szacuje się, że w przeciągu kolejnych 20 lat na nowotwory umrze co 3-4 człowiek na Ziemi. Nowotwory złośliwe są chorobami występującymi w każdej populacji i o stosunkowo dużej śmiertelności. W krajach rozwiniętych jest to druga przyczyna zgonów, po chorobach sercowo-naczyniowych. Nowotwory urologiczne (gruczołu krokowego, nerki oraz pęcherza moczowego) stanowią blisko jedną trzecią wszystkich nowotworów diagnozowanych w populacji mężczyzn na świecie. Rak prostaty (stercza) jest jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych u mężczyzn w krajach rozwiniętych. Rak gruczołu krokowego jest dolegliwością wstydliwą i bardzo krepującą dla mężczyzn. Wielu panów zdecydowanie za późno zgłasza się do lekarza. W Polsce 30% nowotworów prostaty diagnozuje się w zaawansowanym stadium, nie rokującym wyleczenia radykalnego onkologicznie. Mimo kampanii i akcji nawołujących do dostrzegania problemu, umieralność na nowotwory prostaty w naszym kraju jest wysoka. Dlatego, tak bardzo istotne jest wczesne wykrywanie nowotworów. Nawet jeżeli nie wyczuwamy w sobie żadnych zmian, nie czujemy się źle, czy nie mamy innych niepokojących objawów, to powinniśmy poddawać się badaniom okresowym. Ich systematyczne wykonywanie pozwoli na wykrycie pierwszych, nawet najdrobniejszych anomalii i da naszemu lekarzowi podstawy do przeprowadzenia dalszych badań i analiz, które mogą wykluczyć lub potwierdzić zagrożenie. Wcześnie wykryty nowotwór jest znacznie łatwiej uleczalny niż wykryty zbyt późno. Dlatego też nie bójmy się badań. Mogą nam one uratować życie!  Zapraszamy do badań urologicznych wszystkich mężczyzn www.sclinic.com.pl.

Zabiegani, zestresowani, zmęczeni i … coraz starsi – to My ludzie XXI wieku. Nie mający czasu na zajęcie się sobą: zdrowym stylem życia, właściwym odżywianiem, profilaktyką lawinowo rosnących chorób cywilizacyjnych oraz walką ze stresem – głównym czynnikiem sprawczym tychże chorób. A jednocześnie z nieodpartą chęcią długiego, zdrowego życia oraz młodego, zdrowego i atrakcyjnego wyglądu, otoczeni z każdej strony wizjami idealnego i zdrowego ciała.

Dziś naprzeciw tym wyzwaniom stoi bardzo młoda gałąź medycyny – medycyna estetyczna. Jest to medycyna skupiona na prewencji, właściwym stylu życia, opóźnianiu procesów starzenia, poprawie jakości życia. Kompleksowe podejście do pacjentów lekarzy medycyny estetycznej poprzez edukowanie, doradzanie, utrwalanie zdrowych nawyków skutkuje tym, że zaczynamy w końcu myśleć o sobie, o jakości naszego życia i jego dobrostanie, i o tym jak to wszystko ma wpływ na nasze funkcjonowanie i nasz wygląd. I na odwrót jak nasze zachowania i nasz wygląd mają wpływ na wszystkie aspekty życia. Może rzeczywiście teraz to najlepszy czas, a może i ostatni dzwonek by zająć się sobą, wyprzedzić nieuchronnie bijący zegar, wyprzedzić choroby, poprawić jakość życia, wygląd i być zdrowym, atrakcyjnym i zadowolonym z życia człowiekiem.

 Dalsze informacje: www.sclinic.com.pl.

Google+