Goście Klubu

 

Mariusz Gołoś_ROTARY

Na zaproszenie Leszka Łytkowskiego, odwiedził nas Mariusz Gołoś, który od 2014 roku współtworzy internetową, edukacyjną telewizję DZIECIOM.TV.
Portal DZIECIOM.TV powstał w celu krzewienia dobrych postaw i wzorców. Realizują go dzieci i osoby niepełnosprawne by inspirować do kreatywnego szukania własnej drogi życiowej oraz propagować szeroko rozumianą aktywność społeczną, sportową, edukacyjną i kulturalną. Z naszych filmów emanuje: zaangażowanie, radość, szczerość, otwartość, tolerancja, akceptacja. Jesteśmy nośnikiem informacji, tak więc szalenie ważne jest rozpowszechnianie takich wartości.

Więcej….


 

Gomah-Degaly Yannick Jutta.

Gomah-Degaly Yannick Jutta.

Odwiedził nas przedstawiciel d/s wspierania inwestycji zagranicznych rządu Kongo Brazzaville pan Gomah-Degaly Yannick Jutta.  Rozmawialiśmy o misji jaka sprowadziła do do naszego kraju w związku z poszukiwaniami inwestorów i technologii przede wszystkim w branży budowlanej i petrochemicznej. Dziękujemy za wizytę.

 

 

Więcej…. https://youtu.be/Xy4M3gIwedI


Waldemar Dubianowski

Waldemar Dubianowski

Gościliśmy Waldemara Dubianowskiego, byłego ambasadora Polski w Singapurze. Dziękujemy za wizytę i za podzielenia się z nami wrażeniami z pobytu w Azji, panującymi tam warunkami dla biznesu oraz sytuacji politycznej i gospodarczej.

 

 

 


Dariusz Fedor

Dariusz Fedor

Na zaproszenie Leszka Łytkowskiego, gościł u nas redaktor naczelny kwartalnika Kontynenty Dariusz Fedor. Opowiadał o swojej pasji do pisania i tworzenia czasopisma poświęconego podróżom, reportażowi, fotografii i poznawaniu świata. Z pismem na stałe współpracują Wojciech Jagielski, Mariusz Wilk, Andrzej Stasiuk, Krzysztof Varga, Jacek Hugo-Bader i wielu innych. Bardzo podziwiamy i dziękujemy za odwiedziny.

Więcej…. https://www.facebook.com/Pismo.Kontynenty


Tomasz Suryłodr n. med. Tomasz Syryło
specjalista urolog, FEBU

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1999 rok – studia ukończone z pierwszą lokatą). Od 2001 roku jest lekarzem zatrudnionym w Wojskowym Instytucie Medycznym. W 2008 roku złożył z wyróżnieniem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z dziedziny urologii i zdobył europejski tytuł FEBU (Fellow of the European Board of Urology). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Więcej…. http://www.sclinic.com.pl/


TomasISSA kolo (Copy)z Lipiński
Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Żeglarskich

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (ISSA) zostało założone przez żeglarskie organizacje z : Austrii, Kanady, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Hiszpanii  oraz Wielkiej Brytanii w Londynie w 1986r. Zostało zarejestrowane w Szwajcarii  1969r. ISSA zajmuje się promowaniem oraz rozwojem żeglarstwa, charakteryzuje się wysokim standardem nauczania a certyfikaty ISSA są honorowane na całym świecie. W pierwszych latach, organizacja współpracowała z dużymi federacjami żeglarskimi w Europie. Z czasem zasięg działalności rozszerzył się również na inne kontynenty.

Więcej….


Google+